96038698ux3 çin ignesi modelleri va yapımı
33784840eu3 çin ignesi modelleri va yapımı
ARAÇ VE GEREÇLER:Makine,makine iğneleri (9-11)kasnak,nakış makaraları,beyaz dikiş makarası,kumaş,desen,kağıt,kalem,örnek çalışmalar,daha önceden işlenmiş örnek çalışmalar

Küçük nakış makası,toplu iğneler

İŞLEM BASAMAKLARI:

1-İşlenecek yere göre desen seçimi yapılır

2-Desene göre kumaş seçimi yapılır

3-Desen kumaşa düzgün bir şekilde çizilir

4-Desene göre makara seçimi yapılır

5 Çin iğnesine uygun makine ayarı yapılır

6-Kumaş kasnağa gerilir ve özellikle kumaşın gerginliği kontrol edilir

7-Desene göre makine dikişleri yapılır

8-İşlemeye kenardan ve verev olarak başlanır

9-İpliklerin birbirine kaynaşması sağlanır

10-Desene göre fantezi,düz ve gölgeli çin iğne yerleri tespit edilerek işlenir

11-İşlemenin özelliğine göre gerekirse diğer yardımcı iğne teknikleri kullanılır

12-Simle çalışılacak yerler işlenir

13-İşleme bittikten sonra kumaşın altının temizliği yapılır

14-İşlemenin kenar temizlemesi ve ütüsü yapılarak kullanıma hazır hale getirilir.

ÇİN İĞNE TEKNİĞİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-Kulanılacak nakış makasının ucunun sivri ve keskin olması

2-Makine dikişlerinin amacına ve önemine uygun olmasına

3-Kasnak gerginliğinin amacına ve önemine uygun olmasına

4-Kullanılacak kumaşa göre makine iğnesi seçimi yapılması

5-Makine ayarlarının işlemeye göre seçilmesi

6-kasnak bezlerinin işleme açısından öneminin bilinmesi

7-Kullanılacak makaraların desenin özelliğini bozmadan seçilmesi ve işlenmesi

ÇİN İĞNESİNDE KULLANILAN TEKNİKLER

Düz çin iğne,gölgeli çin iğne,fantezi çin iğne ve gerekiyorsa diğer yardımcı teknikler

ÇİN İĞNE TEKNİKLERİNİN KULLANILDIĞI YERLER

1-Yatak örtüleri

2-Oda takımları

3-Şase ve bohçalar

6-Nişan takımları

7-Salon takımları

8-Yatak takımları

9-Çeşitli bebek giyisileri

10-Kadın giyimlerinde